Pla de cremes

Tot aquell que no compleixca aquest pla serà sancionat d’acord amb allò establert en la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, i, supletòriament, en la Llei d’incendis Forestals.

En els dies en els que l’índex de PREVIFOC  indique perill extrem, quedaran anul·lades totes les cremes.

NORMES A SEGUIR

En els dies de vent fort o vent de Ponent no serà vàlid el present Pla Local de Cremes. Si una vegada iniciats els treballs de crema es produirà l’aparició del vent, es suspendrà immediatament l’operació i s’apagarà el foc.
No es podrà abandonar la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment apagat i passen dues hores sense que s’observen brases.

La persona interessada, prèviament a l’acte de cremar, haurà de netejar de brosses i matolls una franja d’amplària no inferior, en cap cas, a dos metres al voltant del lloc on es vol realitzar la crema, prenent totes les mesures que considere oportunes, i serà, a tothora, la responsable dels danys que puga causar.

Les cremes sols podran realitzar-se en els horaris establerts en el Pla Local de Cremes.

Quan l’acumulació o magatzenament siga de llenya, residus agrícoles o residus forestals, aquest no podrà realitzar-se ni en els camins forestals, ni en la franja de 10 metres d’amplària al costat dels mateixos.

Totes les persones que adverteixen la existència o inici d’un incendi forestal deuran donar compte del fet, cridant al telèfon d’emergències de la Generalitat 085 o 112 pel mig més rápid possible, Ajuntament, Agents forestals, policia local, policia autonòmica, Guàrdia Civil o l’agent de la autoritat més proper.

NORMES D’APLICACIÓ

A efectes del present Pla Local de Cremes, els terrenys del terme municipal d’Ador compresos dins de la franja de seguretat dels 500 metres al voltant de les muntanyes, es divideixen en dues zones, que anomenarem :

ZONA “A” y ZONA “B”

La ZONA A compren la franja que va fins a la fita en el terme municipal de Villalonga, la carretera comarcal CV-685 i el Barranc de Navesa, fins a la fita en el terme municipal de Palma de Gandia.

La ZONA B compren la totalitat de les Partides del Rafalany i Marxuquera, d'aquest terme municipal.

Les cremes podran realitzar-se dins de cada zona, d'acord amb el següent calendari:

Zona Període Dies de Crema
A HIVERN

Dimecres, dijous, divendres i dissabte

Fins a les 13:30 h.

ESTIU

Per determinar

Divendres i dissabte

Fins a les 11:00 h.

B HIVERN

Dijous, divendres i dissabte

Fins a les 13:30 h.

ESTIU

Per determinar

Dimarts i dissabte

Fins a les 11:00 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30