9 D'OCTUBRE.

Ador celebra amb ball el dia dels valencians i valencianes.