Ador rep una altra ajuda del SERVEF

L'Ajuntament d'Ador ha rebut de la Conselleria de Ecnonomía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través del Servef, ara Labora, una ajuda de 19.501,34 € dins del programa d'iniciativa social per a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat per a la realització d'obres o serveis d'interès general.
L'obra que va a realitzar l'Ajuntament consisteix en la reforma i adequació dels banys del gimnàs municipal i reparacions vàries d'edificis públics
L'obra, que va començar el 26 de desembre tindrà una durada de 6 mesos, i per a ella s'ha contractat a 2 peons obrers a jornada completa.
El programa està finançat amb fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal
____________________________________

El Ayuntamiento de Ador ha recibido de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través del Servef, ahora Labora, una ayuda de 19.501,34 € dentro del programa de iniciativa social para la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad para la realización de obras o servicios de interés general.
La obra que va a realizar el Ayuntamiento consiste en la reforma y adecuación de los baños del gimnasio municipal y reparaciones varias de edificios públicos.
La obra, que comenzó el 26 de diciembre tendrá una duración de 6 meses, y para ella se ha contratado a 2 peones albañiles a jornada completa.
El programa está financiado con fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal.