AJUDES.

Vos informem que s'han convocat les ajudes LEADER de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural dins del programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana.

Les ajudes estan destinades a:

- Empreses per a activitats no agrícoles en zones rurals: creació i millora d'empreses

-Empreses agroalimentàries en zones rurals: creació i millora d'empreses dedicades a la indústria agroalimentària per a la transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i d'alimentació.

Vos adjuntem un fullet informatiu sobre les ajudes i en cas d'estar interessats en sol·licitar alguna d'aquestes, podeu acudir al taller de preparació de projectes que tindrà lloc en La Font de la Figuera el 21 de juliol de 09:00 a 13:00 hores.

Més informació a l'Ajuntament

----------------------------------------------------------------------------

Os informamos que se han convocado las ayudas LEADER de la Concellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural dentro del programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana. Las ayudas están destinadas a:

- Creación y mejora de empresas de actividades no agrícolas

- Creación y mejora de empresas dedicadas a la industria agroalimentaria para la transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos y de alimentación

Os adjuntamos un folleto informativo sobre las ayudas y en caso de que estéis interesados en solicitar alguna de ellas podéis acudir al taller de preparación de proyectos que tendrá lugar en La Font de la Figuera el 21 de julio de 9:30 a 13:00 horas.

El plazo de solicitud de las ayudas termina el 4 de septiembre.

Más información en el Ayuntamiento