Ajudes al lloguer d'habitatges

Hui s’ha publicat al BOP la convocatòria d’ajudes al lloguer d’habitatges. T’adjuntem información dels requisits que cal tindre per a poder ser beneficiari de l’ajuda, quantia de la mateixa i forma de tramitació. El termini per a sol·licitar-la finalitza el 31 de març de 2020.

Més información a l’Ajuntament.

---------------------------------------------------------------------

Hoy se ha publicado en el BOP la convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas. Te adjuntamos información sobre los requisitos que hay que reunir para poder ser beneficiario de la ayuda, cuantía de la misma y forma de tramitación. El plazo para solicitarla finaliza el 31 de marzo de 2020.

Más información en el Ayuntamiento.