AJUDES TREBALLADORS

[ECONOMIA] Ajudes directes als treballadors i les treballadores per a compensar la disminució d’ingressos derivada d’haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral

DECRET 58/2020, de 8 de maig, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la Covid-19. [2020/3374]