AJUDES URGENTS

Ahir es va publicar al DOGV el Decret 48/2020 sobre les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim autònom, i xicotetes i mitjanes empreses del sector turístic afectades per la crisi del COVID-19.

---------------------------------------------------

Ayer se publicó al DOGV el Decreto 48/2020 sobre las bases reguladoras y de concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen autónomo, y pequeñas y medias emprendidas del sector turístico afectadas por la crisis del COVID-19.