BAN

L'examen de les borses de treball serà en la casa dels jóvens el proper dimarts 15.

A les 14.00 borsa de treball de porter del gimnàs.

A les 14.30 borsa de treball de porter poliesportiu.

És obligatori portar mascareta, bolígraf i document nacional d'identitat.