BAN

Des d’avui divendres, la pista poliesportiva coberta estarà oberta a partir de les 17.00 h de la vesprada, i la descoberta amb l’horari del poliesportiu.

Es demana a totes les persones usuàries, complisquen les mesures sanitàries per evitar nous contagis:

- Ús de mascareta quan no s’està en l’activitat física.

- Distància de metre i mig.

- Desinfecció continuada de mans.

Ajuntament d’Ador

Regidoria d’esports

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

Desde hoy viernes, la pista polideportiva cubierta estará abierta a partir de las 17.00 h de la tarde, y la descubierta con el horario del polideportivo.

Se pide a todas las personas usuarias, cumplan las medidas sanitarias para evitar nuevos contagios:

- Uso de mascarilla cuando no se está en la actividad física.

- Distancia de metro y medio.

- Desinfección continuada de manos.

Ayuntamiento de Ador

Concejalía de deportes

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

From today, Friday, the indoor sports court will be open from 5:00 p.m., and the open one with the sports complex's schedule.

All users are asked to comply with sanitary measures to avoid new infections:

- Use of a mask when not in physical activity.

- Distance of a meter and a half.

- Continuous hand disinfection.

Ador Town Hall

Department of sports