BONITOLET

Recordeu d'anar a recollir el bonítol al carrer per als vianants del frontó des de les 20,00 h a 21,15 h. Important: Portar mascareta i respectar la distància social. Moltes gràcies.

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

Recordad de ir a recoger el bonítol a la calle peatonal del frontón desde las 20,00 h a 21,15 h. Importante: Llevar mascarilla i respetar la distancia social. Muchas gracias.

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

Remember to pick up the bonítol in the pedestrian street of the fronton from 8:00 p.m. to 9:15 p.m. Important: Wear a mask and respect social distance. Thank you very much.