JUBILATS I PENSIONISTES

Els jubilats i pensionistes d'Ador informen, que a partir d'avui és cobrarà la quota i es tornarà els diners del sopar, únicament els dimecres d'11.00 h a 13.00 h.

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

Los jubilados y pensionistas de Ador informan, que a partir de hoy se cobrará la cuota y se devolverá el dinero de la cena, únicamente los miércoles de 11.00 h a 13.00 h.

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

The retirees and pensioners of Ador report that as of today the fee will be collected and the money for the dinner will be returned, only on Wednesdays from 11:00 a.m. to 1:00 p.m.