JUBILATS I PENSIONISTES

Els jubilats i pensionistes d'Ador, informen:

Que cobraran les quotes tots els dimecres d'11 a 13 hores, fins al dia 28 d'octubre.

A partir d'aquest dia no s'acceptaran nous socis-es pel motiu de planificar les caixes de Nadal.

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

Los jubilados y pensionistas de Ador, informan:

Que cobrarán las cuotas todos los miércoles de 11 a 13 horas, hasta el día 28 de octubre.

A partir de este día no se aceptarán nuevos socios-as por el motivo de planificar las cajas de Navidad.