NORMES DIA TOTS SANTS

Normes d’accés al cementeri per Tots Sants

- Ús obligatori de mascaretes.

- Neteja de mans abans de l’entrada al cementeri.

- Mantinguen la distància de seguretat entre persones (1,5m).

- Respecten la senyalització existent.

- Estiga el temps imprescindible. Evitem aglomeracions.

- Aforament limitat.

Horari vigilància operari cementeri:

- dijous i divendres de 8.30 a 13.00 h.

- dissabte i diumenge de 9.00 a 14.00 h i de 15.00 a 18.00 h. És molt important evitar aglomeracions.

Respecteu les recomanacions escrites i de l’operari de l’Ajuntament. Entre totes i tots farem possible evitar la propagació del virus. És un assumpte de tota la ciutadania. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

-----------------------------

Normas de acceso al cementerio por Todos los Santos

- Uso obligatorio de mascarillas.

- Limpieza de manos antes de la entrada al cementerio.

- Mantengan la distancia de seguridad entre personas (1,5m).

- Respetar la señalización existente.

- Esté el tiempo imprescindible. Evitamos aglomeraciones.

- Aforo limitado. Horario vigilancia operario cementerio:

- jueves y viernes de 8.30 a 13.00 h.

- sábado y domingo de 9.00 a 14.00 h y de 15.00 a 18.00 h.

Es muy importante evitar aglomeraciones. Respetar las recomendaciones escritas y del operario del Ayuntamiento. Entre todas y todos haremos posible evitar la propagación del virus. Es un asunto de toda la ciudadanía. Muchas gracias por vuestra colaboración.