PLE AJUNTAMENT

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CORRESPONENT AL DIA 16 DE JULIOL DE 2020.