PLE AJUNTAMENT D'ADOR

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CORRESPONENT AL DIA 30 DE JULIOL DE 2020.