BAN ADOR.

Es fa saber: A totes les persones interessades en demanar mosquers per a la mosca del mediterrani, que passen per l'ajuntament fins el 2 de Juliol.   Cal aportar factura recent de compra de mosquers i carnet de manipulador de plaguicides.