BAN ADOR.

El col·legi CEIP La Murtera informa que:
Les families interessades en fer us del servei del menjador escolar, han de passar per l'escola per a donar la conformitat durant aquesta setmana. Tambe han ixit ja les puntuacions de les beques del menjador. Cal passar per l'escola per a revisar-les.