BAN INCENDI

Informació Municipal d'Ador.

BAN

El terme d’Ador a banda del poble i les terres que l’envolten també té un tros de terreny de 365 hectàrees situades a la Marxuquera, s’han cremat unes 150 hectàrees, tot terreny forestal o muntanya, ni edificacions ni terres cultivades s’han vist afectades.
El poble i el seu terme en estos moments està molt allunyat de l’incendi i no s’espera que l’afecte.
L’Ajuntament està en contacte permanent amb el comandament responsable de l’incendi, si la cosa canviara immediatament es faria publicitat.

Moltes gràcies

Ajuntament d'Ador.