BEQUES

L'IVAJ llança 7 beques de pràctiques per a joves universitaris amb diferents titulacions. El termini comença demà 26 de juliol i termina el 16 d'agost de 2018. Les sol·licituds s'envien telemàticament.

Mes informació: http://www.ivaj.gva.es/bequesivaj

------------------------------------------

El IVAJ lanza 7 becas de prácticas para jóvenes universitarios con
diferentes titulaciones. El plazo empieza mañana 26 de julio y acaba el
16 de agosto de 2018. Las solicitudes se envían telemáticamente.

Más información: http://www.ivaj.gva.es/bequesivaj