BIBLIOTECA D'ADOR

La lectura ens obri a la riquesa infinita del coneixement, estimula la nostra imaginació, els nostres sentits i les nostres emocions. És un exercici mental en el qual el nostre cervell participa activament, ordenant idees, relacionant conceptes i provocant reaccions i opinions de la nostra part.

----------------------------------------------------------

La lectura nos abre a la riqueza infinita del conocimiento, estimula nuestra imaginación, nuestros sentidos y nuestras emociones. Es un ejercicio mental en el cual nuestro cerebro participa activamente, ordenando ideas, relacionando conceptos y provocando reacciones y opiniones de nuestra parte.