BORSA DE TREBALL

Hui s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província les bases reguladores del procés de creació d’una borsa de treball per a la neteja d’edificis públics municipals.   Les bases i les instàncies es poden arreplegar a l’Ajuntament o descarregar de la web municipal.   El plaç de presentació de les instàncies finalitza el 7 de novembre de 2018.         ----------------------------------------------------------------------           Hoy se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia las bases reguladoras del proceso de creación de una bolsa de trabajo para la limpieza de edificios públicos municipales.   Las bases y las instancias se pueden recoger en el Ayuntamiento o descargar de la web municipal.   El plazo para la presentación de las instancias finaliza el 7 de noviembre de 2018.