Borsa de Treball Auxiliars Administratius

Al BOP nº 166 de 29 d’agost de 2019 s’han publicat les bases per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius per a l’Ajuntament d’Ador. El termini de presentación d’instàncies finalitza el dia 26 de setembre.

Més información a l’Ajuntament

------------------------------------------------------------------

En el BOP Nº 166 de 29 de agosto de 2019 se han publicado las bases para la constitución de una bolsa de trabajo de auxiliares administrativos para el ayuntamiento de Ador. El plazo de presentación de instancias finaliza el día 26 de septiembre.

Más información en el Ayuntamiento