Campanya solidària a favor de Càritas

Dins de la campanya solidària a favor de Càritas que duu a terme l’Ajuntament d’Ador, fins al dia d’avui s’han arreplegat 115 kgrs d’aliments i productes de neteja. La campanya està oberta fins al dia 14 de gener i finalitzarà amb la’exhibició benéfica de l’Agrupació de Natació Sincronitzada.

Gràcies per la vostra col.laboració!

Dentro de la campaña solidaria a favor de Cáritas que lleva a cabo el Ayuntamiento de Ador, hasta el día de hoy se han recogido 115 Kgrs de alimentos y productos de limpieza. La campaña está abierta hasta el día 14 de enero y finalizará con la exhibición benéfica de la Agrupación de Natación Sincronizada.

¡Gracias por vuestra colaboración!