Candidatures a jutge de pau substitut.

Fins al 29 de desembre està obert el termini per a presentar les candidatures a jutge de pau substitut. Instàncias a l'Ajuntament.

Hasta el 29 de diciembre está abierto el plazo para presentar las candidaturas a juez de paz sustituto. Instancias en el Ayuntamiento.