Claus trobades al carrer Cervantes, passeu per l'Ajuntament d'Ador a per elles, foto en Noticies.