COBRAMENT REBUTS

Els recordem que el dia 1 d’agost acaba el termini per al pagament del rebut del COR (Consorci per a la Gestió de Residus).

D'altra banda els informem que s'han posat al cobrament els rebuts de l'IBI (Impost Béns Immobles, Contribució) i l'últim dia del termini per al pagament és el 2 d’octubre.

_______________________________

Les recordamos que el día 1 de agosto termina el plazo para el pago del recibo del COR (Consorcio para la Gestión de Residuos).

Por otra parte les informamos que se han puesto al cobro los recibos del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles, Contribución) y el último día del plazo para el pago es el 2 de octubre.

_____________________________

 

We remind you that the 1st of August is the deadline for payment of the COR receipt (Consortium of Waste Management).

On the other side please be advised that the IBI receipts (tax for having a property in Spain) are to be paid from July 15th till October the 2nd.