Comencen els becaris de la Diputació

Ja han començat en distintes dependències municipals (ajuntament i piscina) els 3 becaris que enguany participen en el programa formatiu “La Dipu et beca” que té lloc durant els mesos de juliol i agost.

Enguany s'han rebut 9 sol·licituds d'estudiants majors de 18 anys, empadronats a Ador o en altres municipis de la Comunitat Valenciana i matriculats en Cicles Formatius de Formació Professional o en Ensenyaments Universitaris Oficials.

Les beques s'han assignat després d'aplicar un barem en què es valorava l'expedient acadèmic, el curs en què estigueren matriculats, els coneixements de valencià i altres idiomes comunitaris, els cursos relacionats amb l'àrea a què adscrigueren la sol·licitud, l'empadronament a Ador i la situació socioeconòmica laboral de la unitat familiar.

Les beques estan dotades de 500 € bruts mensuals dels quals el 80% és subvencionat per la Diputació Provincial de València, fent-se càrrec del 20% restant l'Ajuntament.