Comunitat de Regants Canals Alts del Serpis: Junta General Ordinària

La Comunitat de Regants Canals Alts del riu Serpis convoca a tots els comuners a la junta general ordinària, que es celebrarà en el saló de l'Ajuntament de Vilallonga, el diumenge dia 25 de novembre del 2018 a les 10:30 hores en primera convocatòria, i a les 11:30 hores en segona.     -----------------------------------------------------------------------------------------------------       La Comunidad de Regantes Canales Altos del río Serpis  convoca a todos los comuneros  a la junta general ordinaria, que se celebrará en el salón del Ayuntamiento de Villalonga, el domingo día 25 de noviembre de 2018 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda.