CONDICIONS PER EIXIR

RECORDA: A partir del dissabte 2 de maig es permetrà a les persones de més de 14 anys, una vegada al dia i sense eixir del terme municipal:

Passejar amb una persona amb la qual es conviu, entre les 6.00 i les 23.00 hores, amb una distància no superior a 1 km del domicili.

Fer esport individualment entre les 6.00 i les 23.00 hores sense restricció de distància, però sempre dins del municipi.

L'eixida amb els fills i filles es farà com s'està fent fins ara, 1 hora una vegada al dia entre les 6.00 i les 23.00 hores.

Eixida de persones dependents amb cuidadors i també persones majors de 70 anys entre les 6.00 i les 23.00 hores amb una distància no superior a 1 km del domicili.

El desplaçament per a arreglar i recol·lecció dels horts queda autoritzat, sempre que es troben en el mateix terme municipal que el domicili, o del costat. Han de ser els mínims possibles per a la realització de les tasques indispensables.