Convocatòria elecció Jutge de Pau Titular

S’informa que s’ha obert la convocatòria de procediment d'elecció per a la cobertura del càrrec de Jutge de Pau Titular del municipi d'Ador.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de setembre. Les instàncies es podran arreplegar a les oficines i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Ador.

-----------------------------------------------------------

Se informa que se ha abierto la convocatoira del procedimiento de elección para cubrir el cargo de Juez de Paz titular del municipio de Ador.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 23 de septiembre. Las instancias se pueden recoger en las oficinas municipales y también están disponibles en la página web del Ayuntamiento.