CORREFOCS

Dimecres 22 d'agost a les 02:00h (dia 23) correfoc a Ador!