Curs gratuït d'Agricultura Ecològica

Vos informem que LABORA (SERVEF) ha programat un curs gratuït d'Agricultura Ecològica amb certificat de professionalitat de nivell 2 al centre de Formació de Gandia. Les pràctiques es realitzaran als Vivers Municipals de Gandia.

La data de selecció d'alumnes és el dia 5 de juny a les 10:00 hores al centre Labora Formació Gandia (Carrer d'Oliva, 47 – Tel. 962829680)

El curs tindrà una durada de 500 hores lectives del 10 de juny al 18 de novembre de 2019 i de 9:00 a 14:00 amb un període de pràctiques en empreses i 15 dies de vacances en agost.

Per a accedir al curs es requereix tindre com a mínim l'ESO, FPI, FP2, CP2, CP1, prova d'accés a cicles superiors a la universitat o acreditació de competències clau nivell 2.

T'adjuntem guia informativa del esmentat curs.

Més información a l’Ajuntament (Esther)

-----------------------------------------

Os informamos que LABORA (SERVEF) ha programado un curso gratuito de Agricultura Ecológica con certificado de profesionalidad de nivel 2 en el Centro de Formación de Gandía. Las prácticas se realizarán en los Viveros Municipales de Gandía.

La fecha de selección de alumnos es el día 5 de junio a la 10 horas en el Centro Labora de Formación de Gandía (Carrer d’Oliva, 47 – Tel. 962829680)

El curso tendrá una duración de 500 horas lectivas del 10 de junio al 18 de noviembre de 2019 y de 9:00 a 14:00 horas con un periodo de prácticas en empresas y 15 días de vacaciones en agosto.

Para acceder al curso se requiere tener como mínimo la ESO, FPI, FP2, CP2, CPI, prueba de acceso a ciclos superiores a la universidad o acreditación de competencias clave nivel 2.

Te adjuntamos la guía informativa del curso.

Más información en el Ayuntamiento (Esther)

----------------------------------------

We inform you that LABORA (SERVEF) has programmed a free course on Organic Agriculture with a level 2 professional certificate in the Gandia Training Center. The practices will be carried out in the Municipal Nurseries of Gandía.

The date of selection of students is June 5 at 10 am at the Training Center of Gandia (Carrer d'Oliva, 47 - Tel. 962829680)

The course will last 500 teaching hours from June 10 to November 18, 2019 and from 9:00 a.m. to 2:00 p.m. with an internship in companies and 15 days of vacation in August.

To have access to the course, you must have at least the ESO, FPI, FP2, CP2, CPI, proof of access to cycles higher than the university or accreditation of level 2 key competences.

We enclose the informative guide of the course.

More information at the Town Hall (Esther)