EL DÍA A DÍA...

La brigada de l’Ajuntament d’Ador, amb la diligència habitual, ha netejat de deixalles Montecorona. Esperem que el veïnat tinga un comportament cívic i la intervenció dels treballador@s de l’Ajuntament dure més temps.