Donació de sang

Donació de sang el dimecres 22 de març de 17 a 20:30 hores en el Centre de Salut d'Ador.  

Donación de sangre el miércoles 22 de marzo de 17 a 20:30 horas en el Centro de Salud de Ador.  

Blood donation, Wedenesday  March 22nd from 17:00 to 20:30 hours  at Ador Medical Center.