Ecoparc mòbil hui 20 de febrer a la Plaça l'Edo

Tots els dimarts de 4 a 6 de la vesprada vindrà un ecoparc mòbil a Ador per arreplegar tota classe de residus. Hui, 20 de febrer, estarà situat a la Plaça l'Edo.

---------------------------------------------------------------------------------

Todos los martes de 4 a 6 de la tarde vendrá un ecoparque móvil a Ador para recoger toda clase de resíduos. Hui, 20 de febrer, estará situado en la plaça l?Edo

----------------------------------------------------------------------------------

Every Tuesday from 4 to 6 in the afternoon a mobile eco-park will come to Ador to collect all kinds of waste. Today, February 20th, it will be at Plaça l'Edo.