Ecoparc mòbil hui a la Plaça l'Edo (front farmacia)

Tots els dimarts de 4 a 6 de la vesprada vindrà un ecoparc mòbil a Ador per arreplegar tota classe de residus. Hui,30 de gener, estarà situat a la Plaça l'Edo.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Todos los martes de 4 a 6 de la tarde vendrá un ecoparque móvil a Ador para recoger toda clase de resíduos. Hoy, 30 de enero, estará situado en la Plaza l'Edo.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Every Tuesday from 4 to 6 in the afternoon a mobile eco-park will come to Ador tocollect all kinds of waste. Today, Gener 30th, it will be at Plaça l'Edo