FASES DE DESESCALADA

El  4 de maig comença la desescalada en Espanya. Aquesta desescalada està formada per quatre fases.

Del 4 al 10 de maig dona inici la fase 0, a excepció de La Gomera, La Graciosa y Formentera, que arrancan directamente el proceso desde la Fase 1.

A continuació podeu consultar les mesures per a la fase 0, segons àmbits d'actuació:

LABORAL

- Teletreball preferent, en les empreses i llocs on siga possible. Escalonament en l'entrada i eixida de centres de treball.

PERSONAL

- Possible adopció de mesures extraordinàries addicionals a les illes que ja estiguen en condicions d'accedir a la Fase I

- Permesos els passejos de xiquets, majors i convivents.

- Atenció d'horts familiars, d'autoconsum, municipals, sempre que es troben dins del mateix terme municipal que el del domicili, o un adjacent, i s'adopten les degudes precaucions higièniques o de distanciament social.

- Necessària gestió de la demanda de mobilitat (flexibilitat d'hora punta, etc.) per a evitar aglomeracions.

- Reforç de missatges i cartelleria en zones amb possibles aglomeracions (estacions de tren, autobús, parades de metro i autobús, aeroports, ports, etc.) recordant distància de seguretat, mesures d'higiene, etc.

- Molt recomanat l'ús de màscara en transports públics i tot tipus d'activitats fora de la llar.

SERVEIS SOCIALS

- Es completarà la incorporació de treballadors socials donada la seua importància en la protecció de col·lectius especialment vulnerables.

 EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

- Es mantindrà la formació online o a distància.

COMERÇ MINORISTA I ACTIVITATS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

- Obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l'atenció individual dels clients. Aquests locals hauran de comptar amb taulell, mampara o, quan això no siga possible, garantir el màxim de protecció individual.

- S'establirà un horari d'atenció preferent per a persones majors de 65 anys. Quan el servei professional requerisca tindre contacte amb el client serà obligatori l'ús de mesures de protecció com a màscara o guants.

HOSTALERIA, RESTAURANTS I CAFETERIES

- Es permetrà l'obertura de restaurants i cafeteries amb lliurament per a portar. Sense consum en el local.

HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

- No es permeteix cap tipus d'activitat a excepció de les activitats ja regulades.

ACTIVITATS CULTURALS I D'OCI

- Apertura d'arxius

ESPORT PROFESSIONAL I FEDERAT

- Se permitirán entrenamientos individuales de profesionales y federados. Entrenamiento básico de ligas profesionales. Actividad deportiva sin contacto.

ESPORT NO PROFESIONAL

- Activitat esportiva sense contacte, sempre que es faça de manera individual i amb la protecció adequada (distància, màscara en esports no aquàtics, quan siga possible, etc.).

MOBILITAT URBANA I PERIURBANA

- Increment progressiu de freqüències en el transport públic, especialment en hora punta.

- Preparació de plans de mobilitat reforçada, incloent gestió de la demanda.

- En la distribució de l'ocupació es prestarà especial atenció a l'habilitació d'espais per a persones amb discapacitat.

MOBILITAT TERRESTRE DE MITJANA I LLARGA DISTÀNCIA (FERROVIARI I AMB AUTOBÚS)

- Manteniment de les condicions actuals (limitació de nombre de serveis al 30% respecte al període normal). En la distribució de l'ocupació es prestarà especial atenció a l'habilitació d'espais per a persones amb discapacitat.

TRANSPORT MARÍTIM

- Manteniment de les condicions actuals. En la distribució de l'ocupació es prestarà especial atenció a l'habilitació d'espais per a persones amb discapacitat.

MOBILITAT AÈRIA

- La llista de mesures es troba subjecta a acord europeu o internacional en matèria de seguretat.

Podeu trobar tota la informació de la fase 0 i les següents en aquest article de Las Provincias:

https://www.lasprovincias.es/sociedad/fechas-desescalada-fases-espana-20200429111640-nt.html?fbclid=IwAR0FrkMq9TGoX_DgdMdHtRhjrnUr_aCwlRVPmMBZdJsIwOR3FkFTbum0jTQ