Final del XIV campionat de truc Ador 2016

Final del XIV campionat de truc Ador 2016 i entrega de trofeus. Bar la Blanca.