GRUP WHATSAPP INFORATGE - ADOR

   L'Ajuntament d'Ador organitza un grup de whatsapp única i exclusivament per a informar de les novetats meteorològiques. Si desitges pertànyer a aquest grup envia un whatsapp amb el teu nom, cognoms i població al 676777099 o entra en aquest enllaç https://chat.whatsapp.com/abwzalxwqeglcptx8ynxvh i quan estigues en el grup escriu el teu nom, cognoms i població. Recorda que aquesta norma és de compliment obligat. Moltes gràcies.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      El Ayuntamiento de Ador pone en marcha un grupo de whatsapp única y exclusivamente para informar de las novedades meteorológicas. Si deseas pertenecer a este grupo manda un whatsapp con tu nombre, apellidos y población al 676777099 o entra en este enlace https://chat.whatsapp.com/ABwzALxWQegLCpTX8YnXVH y cuando estés en el grupo escribe tu nombre, apellidos y población. Recuerda que esta norma es de cumplimiento obligado. Muchas gracias.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        Ador Town Hall sets up a whatsapp group with the only purpose of sending weather information. If you wish to join the group, please send your name, surname and town to 676777099 or enter the following link https://chat.whatsapp.com/abwzalxwqeglcptx8ynxvh and when in the group write your name, surname and town