ITV

El 6 de febrer de 09:00 a 13:30 hores al Poliesportiu Municipal d'Ador es podrà passar la ITV de ciclomotors, vehicles agrícoles, motos, vehicles d'obres i servicis, quads i cuadricicles.
Demana cita prèvia en el 902 108 368 o en la web www.circuitv.com
“La seguretat és el primer, no córregues riscos”

------------------------------------------------------------------------------------

El 6 de febrero de 09:00 a 13:30 horas en el Polideportivo Municipal de Ador se podrá pasar la ITV de ciclomotores, vehiculos agrícolas, motos, vehículos de obras y servicios, quads y cuadriciclos.
Pide cita previa en el 902 108 368 o en la web www.circuitv.com
“La seguridad es lo primero, no corras riesgos”

--------------------------------------------------------------------------------------

On February the 6th from 09:00 to 13:30 hrs at the Polideportivo Municipal de Ador may pass the Vehicles Inspection (mopes, motorcycles, agricultural vehicles, construction vehicles and Quads). Make an appointment on 902108368 or on the web www.circuitv.com
“Safety comes first, don’t take risks”