Ja han començat els contractats de Garantia Juvenil

L'Ajuntament d'Ador ha rebut una ajuda de més de 92.091,48 euros per a la contractació de joves inscrits en el fitxer nacional de garantia juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

L'ajuda s'emmarca dins del Pla Integral de Formació i Ocupació per a joves 2016-2020 (AVALEM JOVES) que és una estratègia del Consell de la Generalitat per a millorar l'ocupabilitat de les persones joves. Totes les accions estan cofinançades pel Fons Social Europeu.

Amb aquest pla es crea ocupació i s'optimitza el funcionament dels serveis municipals. L'Ajuntament d'Ador ha contractat a 6 persones menors de 30 anys durant un any a jornada completa: una arquitecta, una administrativa i un informàtic, a més de 3 peons que s'han incorporat a la brigada municipal de manteniment.

________________________________________________

El Ayuntamiento de Ador ha recibido una ayuda de más de 92.091,48 euros para la contratación de jóvenes inscritos en el fichero nacional de garantía juvenil en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.

La ayuda se enmarca dentro del Plan Integral de Formación y Empleo para Jóvenes 2016-2020 (AVALEM JOVES) que es una estrategia del Consell de la Generalitat para mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes. Todas las acciones están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Con este plan se crea empleo y se optimiza el funcionamiento de los servicios municipales. El Ayuntamiento de Ador ha contratado a 6 personas menores de 30 años durante un año a jornada completa: una arquitecta, una administrativa y un informático, además de 3 peones que se han incorporado a la brigada municipal de mantenimiento.