L'Ajuntament d'Ador rep una ajuda de 17.974,38 €.

L'Ajuntament d'Ador ha rebut de la Conselleria de Ecnonomía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través del Servef , una ajuda de 17.974,38 € dins del programa d'iniciativa social per a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat per a la realització d'obres o serveis d'interès general.  

L'obra que va a realitzar l'Ajuntament consisteix en el condicionament i clos de diferents parcel·les municipals, concretament la del cementeri i la del repetidor. 

L'obra, que va començar el 18 de desembre tindrà una durada de 6 mesos, i per a ella s'ha contractat a 2 peons obrers a jornada completa.  

El programa està finançat amb fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

 

________________________________________________________________________

 

 

El Ayuntamiento de Ador ha recibido de la Conselleria de Ecnonomía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través del Servef , una ayuda de 17.974,38 € dentro del programa de iniciativa social  para la contratación de  personas desempleadas de al menos 30 años de edad para la realización de obras o servicios de interés general.  

La obra que va a realizar el Ayuntamiento consiste en el acondicionamiento y vallado de distintas parcelas municipales, concretamente la del cementerio y la del repetidor. 

La obra, que comenzó el 18 de diciembre tendrá una duración de 6 meses, y para ella se ha contratado a 2 peones albañiles a jornada completa. 

El programa está financiado con fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal.