L'Ajuntament rep una ajuda de 45.000 €

L'Ajuntament d'Ador ha rebut una ajuda de 45.000 € de la Diputació de València per a la “Restauració de les Estacions del Via Crucis de l'Ermita de Sant Josep”. La subvenció s'ha rebut dins del programa de Restauració i Conservació de Béns Immobles amb valor històric, artístic o d'interès local. L'ajuda s'ha aconseguit després que una comissió independent, en la qual han participat juristes, arqueòlegs i historiadors, baremaren seguint criteris tècnics més de mil projectes presentats.

L'Ajuntament d'Ador contribueix al finançament del projecte amb 5000 €.

------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Ador ha recibido una ayuda de 45.000 € de la Diputación de Valencia para la “Restauración de las Estaciones del Via Crucis de la Ermita de Sant Josep”. La subvención se ha recibido dentro del programa de Restauración y Conservación de Bines Inmuebles con valor histórico, artístico o de interés local. La ayuda se ha conseguido después de que una comisión independiente, en la que han participado juristas, arqueólogos e historiadores, baremaran siguiendo criterios técnicos más de mil proyectos presentados.

El Ayuntamiento de Ador contribuye a la financiación del proyecto con 5000 €.