L'Escaldà

Al diari oficial de la Generalitat del dia 11-05-2018 i per resolució de la Conselleria d’Educació s’incoa expedient per declarar bé d’interés cultural immaterial l’Escaldà. L’Ajuntament d’Ador ha col.laborat i així consta en el procediment.   http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/4464&L=0