MASCARETES

Com ja saben, la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, ha posat a disposició de les persones majors i malaltes, mascaretes de protecció. Es repartiran a les farmàcies, es pot anar a qualsevol. Només s’ha de portar el SIP. Amb aquest document, quedarà registrat qui ha arreplegat les que li corresponen. També s’acceptarà que algun familiar puga arreplegar d’alguna persona major o malalta, sempre que porte el SIP de la persona usuària. A partir d’avui, ja poden passar per la farmàcia del nostre poble.