MEMÒRIA I BALANÇ DE CÀRITAS PARROQUIAL 2018

MEMÒRIA I BALANÇ DE CÀRITAS PARROQUIAL 2018

Saldo anterior: 905,30€

Donatius: 80€

Vidriola de la farmàcia: 61,50€

17-18-11 - Col·lecta Càritas parroquial: 113€

INGRESSOS: 1.159,80€

Compres en Auto Servei Arca: 136€

23-7-18 Ajuda immigrants Acuarius Valencia: 500€

DESPESES: 636€

Ingressos- Despeses: 1.159,80 - 636 = 523,80€

SALDO ACTUAL: 523,80€

Un any més agraïm als Mestres i xiquets per la campanya del quilo, i als que han col·laborat en la campanya de Nadal.

Ador, 10 de gener de 2019

La Tresorera