Migdiada.

Per a garantir el descans de tots i poder suportar millor els rigors de l'estiu, vos demanem que, per favor, respecteu les hores de la migdiada fins a les 5 de la vesprada, controlant als xiquets a casa i mantenint el volum dels aparells de música i televisió a uns nivells acceptables. Gràcies per la vostra col·laboració.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para garantizar el descanso de todos y poder sobrellevar mejor los rigores del verano, os pedimos que, por favor, respetéis las horas del descanso del mediodía hasta las 5 de la tarde, controlando a los niños en casa y manteniendo el volumen de los aparatos de música y televisión a unos niveles aceptables. Gracias por vuestra colaboración.