Modificació del pla local de cremes.

Modificació del Pla Local de Cremes

 

La Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals prohibeix les cremes a menys de 500 metres de terrenys forestals (muntanyes, barrancs i rius) des del 6 de gener 2018 fins a una nova resolució.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Modificación del Plan Local de Quemas

 

La Dirección General de Prevención de Incendios Forestales prohibe las quemas a menos de 500 metros de terrenos forestales (montañas, barrancos y ríos) desde el 6 de enero hasta una nueva resolución.