+++MOLTA ATENCIÓ+++

INFORATGE INFORMA
Radiació UV

Estos dies de forta insolació, aneu amb compte amb la radiació ultraviolada (UV, o índex de perillositat del sol) ja que esta, en els primers dies de juny, és similar a la que tenim a principis d'agost.

Si et protegeixes del sol a l'agost, amb el mateix criteri i amb la mateixa intensitat hauries de fer-ho al juny, amb el condicionant que com ara tenim la pell més blanca i desprotegida, la podem danyar molt més.

Els valors més alts de l'any es registren a la primera quinzena de l'estiu astronòmic (juny), just en esta època que estem.

----------------------------------------------------------------

INFORATGE INFORMA
Radiación UV

Estos días de fuerte insolación, tened cuidado con la radiación ultravioleta (UV, o índice de peligrosidad del sol) puesto que esta, en los primeros días de junio, es similar a la que tenemos a principios de agosto.

Si te proteges del sol en agosto, con el mismo criterio y con la misma intensidad tendrías que hacerlo en junio, con el condicionante que como por ejemplo tenemos la piel más blanca y desprotegida, la podemos dañar mucho más.

Los valores más altos del año se registran a la primera quincena del verano astronómico (junio), justo en esta época que estamos.

-----------------------------------------------------

INFORATGE INFORMS
UV radiation

These days of heavy insolation, you are careful with ultraviolet radiation (UV, or index of danger of the sun) since this, in the first days of June, is similar to the one we have at the beginning of August.

If you protect yourself from the sun in August, with the same criteria and with the same intensity you would have to do it in June, with the condition that, for example, we have the whitest and most unprotected skin, we can damage it much more.

The highest values of the year are recorded in the first half of the astronomical summer (June), just at this time we are.

UV - HUI, HOY, TODAY.