MOLTES GRÀCIES

El poble d'Ador i en el seu nom l'Ajuntament vol donar les gràcies a totes les persones i cossos que estan treballant en l'extinció d'aquest incendi, Bombers, U.M.E. Guardes Forestals, Brigades Forestals de la Dipu, Guàrdia Civil, helicòpters i avions, treballadors dels municipis afectats i voluntaris. MOLTES GRÀCIES